Magnetiseren+healen
Wie ben ik
Behandelingen
Voetreflex
Gezondheidstips
Interessante links
Spreekuren
Contact
Zo vindt u mij

      Toelichting bij de voetreflexzonebehandeling


U heeft gekozen voor een voetrefleszonebehandeling. Om het een en ander thuis nog eens na te kunnen lezen, heeft de B.E.R. (Bond van Europese Reflexologen) dit informatieblad voor u samengesteld.
Retlexologie gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. De gedachte erachter is dat 'ziek zijn' het signaal is van een verstoorde harmonie in die eenheid. Door de behandeling kunnen verstoringen, die zich in het lichaam hebben gevormd, worden opgeheven.
Organen, beenderen en weefsels hebben allen een reflexpunt op de voeten. Bij een verstoring kan dit tijdens de behandeling merkbaar zijn, o.a. door het ontstaan van pijn, prikkelingen. jeuk. verandering van huid (eelt, transpiratie) en kleurverschil. De punten waar deze gevoelens ontstaan geven aan dat er verstoringen zijn in de energiestroom naar het corresponderende orgaan of lichaamsdeel. Wanneer deze verstoringen zijn opgeheven is het lichaam in staat zichzelf te genezen.
Wij genezen dus niet, maar helpen u uzelf te genezen. Wij behandelen niet alleen dik gedeelte van de voeten waar zich de klacht of pijn bevindt, maar beide voeten en op die manier de 'mens als geheel!.
Tijdens de behandeling wordt er een overzicht gemaakt om een indruk te krijgen waar de harmonie is verstoord en waar de volgende keer extra aandacht aan kan worden gegeven.
Afhankelijk van de persoon kunnen de volgende bijverschijnselen optreden:

Tijdens de behandeling:
-meer dan normaal transpireren
-koud of juist warm worden
-prikkelingen
-geeuwen/slaperigheid
-huilen
-opkomende emoties


Vlak na de behandeling:

-duizeligheid
op wolken lopen
blijheid en ruimte voelen
een energiek gevoel (bergen kunnen verzetten)
loomheid (lekker lui willen liggen)


Uren tot dagen na de behandeling:
-de urine is donkerder (afvalstoffen zijn losgekomen en
verlaten het lichaam)
-oude kwalen kunnen tijdelijk terugkomen om daarna te verdwijnen
meer afscheiding (ontlasting, transpiratie, witte vloed, oorpus e.d.)
veranderde gevoelens op allerlei gebied


Wat er ook gebeurt, het is allemaal goed want het wil zeggen dat er iets in gang is gezet. Laat uw reflexoloog weten wat er tijdens de behandeling gebeurt en vertel hem/haar de volgende keer hoe de tussenliggende periode is verlopen. Dat helpt om weer verder te komen.
Wij vertrouwen erop u met dit schrijven duidelijkheid te hebben gegeven, maar het is best mogelijk dat u nog vragen heeft of met bepaalde onzekerheden rondloopt.
Laat u zich er niet van weerhouden om in dat geval contact op te nemen met de B.E.R.
Leden van de B.E.R. worden geacht zich te houden aan het klachtenreglement en de belofte van geheimhouding.
BOND VAN EUROPESE REFLEXOLOGEN, AFDELING NEDERLAND Postbus 9009, 1006 AA Amsterdam, Telefoon: 06 22 44 6960, Fax: 0342 422 178 E-mail: info@reflex-ber,n1 Homepage: www.reflex-ber,n1